Příbuzní a přátelé

Pokud jste příbuzný nebo přítel někoho s lupénkou, je vaše úloha velmi důležitá.

Život s chronickou chorobou, jako je lupénka, může být náročný. Z výzkumu vyplývá, že dobrá síť podpory s účinnou sociální i psychologickou pomocí dokáže zlepšit kvalitu života i péči, kterou nemocný věnuje sám sobě. Pokud jste příbuzný nebo přítel někoho s lupénkou, je vaše úloha velmi důležitá!

Připojte se nyní pro lepší pochopení života s lupénkou

Služba QualityCare™ je určena pro osoby žijící s lupénkou, ale z přihlášení do QualityCare™ mohou mít užitek i jejich příbuzní a přátelé. Když se přihlásíte do QualityCare™, budete mít stejné možnosti jako na pozici pacienta. Přihlášení vám pomůže lépe pochopit, jaké to je žít s lupénkou, a najdete zde rady a náměty, jak můžete milovanou osobu podpořit. Články pojednávají o nejrůznějších tématech. Můžete je použít jako vhodný začátek pro rozhovor s přítelem/přítelkyní nebo rodinným příslušníkem trpícím lupénkou.
Být na blízku osobě trpící lupénkou znamená, že je touto chorobou ovlivněn i váš život. Stejně jako milovaná osoba, také vy musíte hledat možnosti, jak se s chorobou vyrovnat. Uznání, že jste lupénkou svým způsobem také postiženi, vám otevře oči. Vzdělávejte se a studujte tuto nemoc. Podporujte svého blízkého ze všech sil, ale nezapomínejte přitom na vlastní potřeby. Pokud i vy potřebujete podporu, obraťte se na přátele nebo odborníka ve zdravotnictví. Lupénka může být závažná nemoc, ale neměla by vám ani vaší blízké osobě bránit v plnohodnotném životě.

Jak pomáhat

Přátelé a příbuzní mohou sehrát v podpoře osoby s lupénkou klíčovou úlohu. Můžete udělat tři věci:

-> Získávat informace: Pochopit chorobu a její důsledky je důležitý první krok na cestě pomoci blízké osobě s lupénkou. Vzdělávejte se, poučte se o symptomech, příčinách a metodách léčby. Služba QualityCare™ je dobrý způsob, jak se informovat.

-> Podporovat léčbu: Většina pacientů často využívá ke zvládnutí nemoci jeden či více léčivých přípravků. Existuje několik možností, jak můžete podpořit léčbu osoby s lupénkou. Můžete dodávat odvahu k návštěvě lékaře. Můžete nabídnout svůj doprovod k lékaři. To vašemu příteli či rodinnému příslušníkovi pomůže lépe si zapamatovat a pochopit rady lékaře a také lépe porozumět léčbě i vlastní nemoci. V případě lokální léčby můžete pomáhat s nanášením přípravku nebo připomínat čas léčby. Léčba lupénky vyžaduje často dost času, než se objeví výsledky, proto bude užitečné, když budete partnera či rodinného příslušníka povzbuzovat, aby léčebný režim vydržel.

-> Nabídnout způsoby, jak uvolnit stres: Je známo, že mezi lupénkou a stresem existuje souvislost. Stres může být spouštěčem vzplanutí choroby, přičemž toto vzplanutí může stres ještě zvýšit. Proto je důležitou součástí zvládání lupénky také hledání způsobů, jak se vypořádat se stresem. Vynasnažte se ze všech sil vytvořit svému partnerovi či rodinnému příslušníku s lupénkou nestresující prostředí. Buďte soucitným posluchačem, když se bude chtít svěřit se svými starostmi. Někdy může přinést úlevu praktická pomoc s každodenními povinnostmi. A konečně existuje řada relaxačních technik, které mohou uvolnit napětí a dokonce mohou zmírnit symptomy lupénky, zejména pak svědění. Patří sem mimo jiné jóga, vizualizace a meditace. Svému partnerovi nebo rodinnému příslušníkovi můžete dodat odvahy, aby některé z těchto aktivit vyzkoušel.

Zeptejte se, jak můžete pomoci

Každý člověk vnímá a zvládá svou nemoc a život s lupénkou jinak. Svou podporu musíte vždy přizpůsobit dané osobě. Nesnažte se domýšlet, co váš příbuzný či partner od vás potřebuje, nýbrž se jej prostě zeptejte. Buďte k dispozici – ale nevnucujte se.
Přílišná pomoc může vzbudit u nemocného pocit, že je podceňován a znevažován. Jedním z nejvíce frustrujících důsledků života s lupénkou je ztráta kontroly. Je důležité, aby vaše podpora pomohla zajistit větší kontrolu – a ne ji ztratit. Pokud převezmete život a léčbu dané osoby do své péče a za svou povinnost, snadno skončíte vyčerpaní a zklamaní. Problém je v tom, že není třeba o vašeho blízkého pečovat, ale pomoci mu, aby o sebe dokázal pečovat sám.