Ujistěte se, že máte všechny kýžené odpovědi

Nejdůležitější otázky a možnosti zahájení rozhovoru

Čím více rozumíte lupénce a různým léčebným možnostem, které se nabízejí, tím větší sebejistotu budete mít při efektivním zvládání jejích projevů. Nejlepší možností, jak začít, je všechno probrat s lékařem. Pamatujte, že lékaři jsou zde proto, aby vám poradili a zodpověděli vaše otázky. Nevíte, kde začít? Následující otázky vás povedou správným směrem:

Čím více otázek položíte, tím více se dozvíte o svém zdravotním stavu, a jak jej léčit

.

Nejdůležitější otázky

 • Jaký mám typ lupénky?
 • Co způsobuje mé symptomy?
 • Jaké mám možnosti léčby a co od nich mohu očekávat?
 • Jak mám nanášet léčivý přípravek?
 • Jak často mám léčivý přípravek používat?
 • Jak přípravek funguje?
 • Jak brzy mohu zpozorovat výsledky?
 • Jak dlouho budu muset léčivý přípravek používat?
 • Jaké jsou možné nežádoucí účinky mé léčby?
 • Mohu tuto léčbu kombinovat s jiným léčivým přípravkem?
 • Jsem těhotná / plánuji těhotenství – mohu stále tento přípravek používat?
 • Co se stane, když budu chtít přípravek vysadit? Mohu léčbu ukončit ihned, nebo je nutné postupné ukončení?
 • Musím změnit něco ve svém způsobu života nebo ve stravě?
 • Jsou v místě mého bydliště nějaké svépomocné pacientské skupiny?
 • Můžete mi dát nějaké informační listy, brožury, adresy webových stránek nebo DVD?

Doufáme, že vás tyto otázky přimějí přemýšlet o tom, co je pro vás důležité. Je nutno dodat, že se tohoto seznamu nemusíte přísně držet. Nebojte se zeptat na vše, co chcete vědět.

Čím více otázek položíte, tím více se dozvíte o svém zdravotním stavu, a jak jej léčit. To vše zvýší vaše šance na úspěšné zvládání lupénky.