Zasvěťte i kolegy na pracovišti

Doporučení, jak hovořit s nadřízeným a spolupracovníky

Lupénka má dopad na pracovní život řady lidí. Kromě stresu pramenícího z práce samotné musíte navíc čelit zvědavosti spolupracovníků, kteří si povšimnou viditelných ložisek.

Lupénka může být také příčinou vaší absence v důsledku závažných vzplanutí nebo emocionální vyčerpanosti. Je proto užitečné zvážit, jak budete řešit jakékoli možné problémy a jak poučit kolegy o vaší nemoci.

Měl bych svým spolupracovníkům a vedoucím říci o své lupénce?

Je to osobní rozhodnutí. Může záviset na závažnosti vašeho konkrétního onemocnění a na dopadu, který může mít na spolupracovníky či na vaši práci. Přestože to nebude snadné, když budete svým spolupracovníkům sdělovat, že máte lupénku, pravděpodobně zjistíte, že vám projeví svou podporu.

Většina takto nemocných uvádí navzdory svému očekávání příznivé reakce svých spolupracovníků. A když budete své spolupracovníky „vzdělávat“, pomůžete zvítězit nad možnými předsudky a předpojatostmi, které by jinak mohli mít –, což bude přínosné také pro ostatní psoriatiky, s nimiž se tito kolegové mohou v budoucnu setkat.

Komu o tom říci jako prvnímu?

V prvé řadě by bylo vhodné pohovořit o této záležitosti s vaším přímým nadřízeným. Pak byste měli svou nemoc objasnit svým spolupracovníkům, kteří jsou nejvíce ovlivněni vašimi ložisky, absencemi atd.

Jestliže se k tomuto kroku rozhodnete, dobře si promyslete, co jim chcete (a co nechcete) říci. Obecně platí, že nejlepší je použít jednoduchý jazyk. Zdůrazněte, že svou nemoc zvládáte, že není nakažlivá a že neovlivňuje vaše pracovní nasazení.

Přestože to nebude snadné, když budete svým spolupracovníkům sdělovat, že máte lupénku, pravděpodobně zjistíte, že vám projeví svou podporu.Jak bych měl o lupénce hovořit se svým nadřízeným?

Pokud jde o vašeho nadřízeného, nejlepší bude požádat ho o rozhovor v době, kdy ani jeden z vás není v časovém stresu. Napište si, co mu chcete říci – není nutno zabíhat do přílišných podrobností, pokud si to nepřejete.

Váš nadřízený bude chtít vědět, zda má vaše nemoc nějaký dopad na vaši pracovní schopnost. Popište tedy možnosti, jak může lupénka ovlivnit váš pracovní život a jakou podporu byste uvítali – například, zda potřebujete pravidelné uvolnění z práce kvůli návštěvám lékaře.

Jak bych měl hovořit se spolupracovníky?

Pokud chcete, aby vaši spolupracovníci věděli o vaší lupénce, nebo máte pocit, že bude vhodné nebo prospěšné to někomu říci, zvolte vhodný čas a objasněte jim příčiny, symptomy a léčbu lupénky. Snažte se, aby vaše vysvětlení byla jednoduchá a přímočará. Pomůžete tak prohloubit jejich pochopení této nemoci a také se budete cítit mnohem uvolněněji.

Jaké jsou výhody otevřeného hovoru o lupénce na pracovišti?

Práce může být dost stresující, i když nemusíte skrývat lupénku před ostatními. Pokud o ní povíte svým spolupracovníkům, budete se pravděpodobně lépe cítit, když na pracovišti odhalíte postižená místa. Znamená to, že budete moci nosit vhodné oděvy podle počasí – například v létě krátké rukávy – a nebudete se muset potit a trápit v oblečení plně zakrývajícím lupénku.

Navíc jakmile budou spolupracovníci o vaší lupénce vědět, budete v mnohem lepší situaci, abyste je mohli požádat o pomoc při práci – možná budete potřebovat dokončit naléhavou práci, právě když máte volno k návštěvě lékaře, nebo budete chtít někoho požádat, aby vás zastoupil na poradě, protože vás trápí silné svědění a obtížně byste se soustředili.

Co když nechci v práci hovořit otevřeně o své lupénce?

Máte právo svou nemoc neprozrazovat. Někteří lidé se však po rozhovoru o lupénce cítí uvolněnější a méně úzkostní.

Měli byste také zvážit, zda by skrývání lupénky u vás nemohlo zvyšovat úzkost a stres. A rovněž je vhodné zvážit, nakolik je přínosné, jak v práci, tak obecně, mít kolem sebe vstřícné spolupracovníky.