Jděte s pravdou ven: upřímnost k přátelům a rodině

Výhody pramenící z vysvětlení lupénky rodinným příslušníkům

Lupénka může ovlivnit vaše vztahy s přáteli, rodinou a spolupracovníky. Pokud budete otevření a najdete si čas k vysvětlení své nemoci, můžete pomoci svým blízkým, aby lépe pochopili všechny problémy spojené s vaší nemocí. Budou pak v lepší situaci, aby vám mohli poskytnout podporu, kterou potřebujete.

Jak lupénka ovlivňuje rodinný život

Nejsou-li vyřešeny možné problémy, může lupénka negativně ovlivňovat rodinný život různými způsoby. Například doba, která je nutná k aplikaci léčivého přípravku, neochota chodit ven nebo vyhýbání se veřejným místům – bazénům, plážím a sportovním zařízením – to vše může narušovat volné chvíle trávené s rodinou.

Pokud budete otevření a najdete si čas k vysvětlení své nemoci, budete moci získat podporu rodiny a přispět k zachování kvality rodinného života.Někteří členové rodiny budou možná muset v důsledku vaší nemoci vykonávat práci navíc, například vám budou pomáhat při aplikaci lokálního léčivého přípravku, budou muset více uklízet a být více nápomocní. Proto bude užitečné najít si čas na vysvětlení vaší nemoci, abyste mohli probrat nároky, kterým by rodinní příslušníci mohli být vystaveni.

Proč je podpora rodiny důležitá

Získat si podporu rodiny je nepochybně důležité, protože tato podpora má velký podíl nejen na kvalitě vašeho života, ale může také ovlivnit průběh vaší nemoci. Protože stres může vyvolat vzplanutí lupénky nebo zabránit jejímu vymizení, bude užitečné, když se rodina pokusí vaši nemoc pochopit a vyřešit jakékoli problémy, které mohou mít negativní dopad na vaši náladu a pocity.

Přestože je důležité pochopit, že dobré osobní vztahy jsou pro zvládnutí vaší nemoci užitečné, neexistuje důvod, proč by lupénka měla mít větší dopad na kvalitu života vaší rodiny.

Pokud budete otevření a najdete si čas k vysvětlení své nemoci, usnadníte rodině, aby vám byla oporou, a přispějte k zachování kvality rodinného života.