Jak vyhrát bitvu o sebedůvěru

Metody, jak mít ze sebe lepší pocit

Za lupénku se nelze stydět, stejně jako za žádnou jinou nemoc nebo zdravotní problém, přesto jsou pocity studu a rozpaků časté. Přestože je pocit studu kvůli kůži naprosto normální, existují naštěstí strategie, které vám pomohou posílit vaši sebeúctu, abyste se cítili ve větší pohodě a dělali to, co chcete.

Veďte si deník nálady

Zaznamenávejte si, kdy a proč vznikly negativní emoce, a jakékoli okolnosti nebo myšlenky, které jsou s nimi spojeny. Pokud zpozorujete nějaké souvislosti, vzorce chování, můžete vymyslet řešení a stanovit si reálné cíle.

Například pokud se děti ze sousedství často dívají na vaše ložiska, může být cílem přátelský rozhovor s jejich rodiči, v kterém objasníte lupénku, aby pochopili, oč se jedná.

Oslavujte úspěchy

I malé úspěchy mohou znamenat hodně pro vaši sebedůvěru, proto je důležité je řádně ocenit. Každý den si napište dvě nebo tři věci, jichž jste dosáhli, ať jsou jakkoli nepatrné.

Buďte sám sobě nejlepším přítelem

Představte si, že hovoříte se svým dobrým přítelem. Jakou by vám dal radu? Je pravděpodobné, že by vám připomněl vaše dobré vlastnosti, a proč vás má rád. Nyní si představte, že jste svůj nejlepší přítel, a buďte k sobě trochu laskaví a soucitní.

Za lupénku se nelze stydět, stejně jako za žádnou jinou nemoc nebo zdravotní problém, přesto jsou pocity studu a rozpaků časté.


Získejte nadhled nad situací

Až se budete příště obávat, co si o vás lidé myslí nebo říkají, ustupte v mysli o krok a představte si, že situaci vnímáte z pohledu třetí osoby. Tímto způsobem se často naučíte brát věci méně osobně.

Naučte se mít rádi sami sebe

Každé ráno se podívejte do zrcadla a připomeňte si, že máte skvělý úsměv, že jste přátelští nebo že umíte rozesmát ostatní. Pokud vám kdykoli během dne vytane na mysli negativní myšlenka týkající se vaší lupénky, můžete si vědomě připomenout některé ze svých mnoha kladných vlastností.  

Získejte trochu pomoci od svých přátel

Trávit čas s lidmi, kteří nás mají rádi, nám pomůže, abychom cítili, že jsme oceňováni a pochopeni. Když právě nemáte chuť vyrazit někam ven, může být krátká debata po telefonu nebo desetiminutové pročítání starých blahopřání k narozeninám, dopisů nebo e-mailů výbornými připomínkami toho, co si lidé, na nichž vám záleží, skutečně o vás myslí.

Učte se nové věci

Zvládnutí nové dovednosti, například studium nového jazyka nebo hry na hudební nástroj, může přímo zázračně způsobit, že se budete vnímat mnohem lépe. Nebo proč si nenajít novou zálibu, sport nebo nějaký jiný způsob, jak vyjádřit svou kreativitu?

Naučte se akceptovat sami sebe takoví, jací jste

Některým nemocným lupénkou připadá těžké akceptovat vzhled své kůže. Je-li to i váš problém, věnujte každý den 5 až 10 minut prohlídce postižených oblastí. Snažte se nebýt k sobě příliš tvrdí. Naučte se akceptovat a milovat se v takovém stavu, v jakém jste. Provádějte to pravidelně a časem budete svou nemoc vnímat lépe